Description

Voor wie is dit formulier?

Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling bent die in Nederland verblijft. U wilt een verblijfsvergunning aanvragen of u wilt uw verblijfsvergunning wijzigen. Als u in het buitenland verblijft dan moet u zich richten tot de Nederlandse ambassade of consulaat daar. Deze aanvraag kan niet worden ingediend door een referent.

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning als u:

    • een afhankelijke verblijfsvergunning hebt en in aanmerking wilt komen voor voortzetting van uw verblijf op grond van een zelfstandige verblijfsvergunning;
    • eerder in Nederland hebt verbleven en naar Nederland wilt terugkeren;
    • in aanmerking wilt komen voor verblijf wegens plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag tot aan het bereiken van de meerderjarige leeftijd; of drie jaar in het bezit bent geweest van een verblijfsgunning humanitair tijdelijk als kind met een kinderbeschermingsmaatregel en u wilt uw verblijf voortzetten op basis van een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk verblijfsrecht.

Hebt u al een verblijfsvergunning?

Zorg dat deze aanvraag door de IND is ontvangen voordat uw verblijfsvergunning verloopt. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u een verblijfsgat krijgt. Een verblijfsgat is een onderbreking in uw verblijf. Dit heeft gevolgen voor eventuele vervolgprocedures zoals een aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd, een aanvraag voor naturalisatie of een aanvraag van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning met als verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’.

Start your online application now

You can fill in your application by completing the form below. When you’re done answering the questions your document is ready and you can download the document. Do you want us to check it? Ask for a legal check.

Price: €19,- ex VAT

Click here to start

Legal documents

See all docs

Legal Video-Consult

Schedule appointment

Legal Review

Read more

Legal Counsel

Read more

Can not load form with reference: e483e1ec-26fa-4daa-87e9-7aaf6fc61571